درخواست / گزارش حذف

!!! توجه !!!

تمام اخبار و مطالب وبسایت ها به صورت کاملا خودکار جمع اوری شده و نیروی انسانی در انتخاب آن دخیل نبوده است.

تمامی لینک های ارسالی از سوی شما عزیزان پس از بررسی حذف خواهد شد و جای هیچگونه نگرانی نیست.

(   وبسایت های ما بالغ بر چند صد هزار وبلاگ و وبسایت را پشتیبان گیری میکند و هیچ وبلاگ و وبسایتی استثنا نیست که نخواهیم آن را حذف کنیم.

در صورت استفاده از ادبیات نامناسب یا هرگونه تهدید به شکایت و… ، به هیچ عنوان به درخواست شما رسیدگی نخواهد شد. )

لطفا توجه داشته باشید جهت درخواست حذف حتما ادرس صفحه در سایت ما را ارسال کنید ، نه ادرس منبع اصلی را


 

  • فقط آدرس " صفحه ای که وبلاگ شما رو کپی کرده یا قصد حذف آن را دارید " در این کادر بفرستید.